Tại sao lại chọn IT Learn

Phương pháp học mới

Với phương châm tăng cường tương tác, giáo dục ngược, các khoá học của chúng tôi luôn được đầu tư để có thể đưa các nội dung khô cứng thành hấp dẫn với mọi học viên.

Giảng viên kinh nghiệm

Đứng lớp đào tạo là các giảng viên có từ 5 tới 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Điều này đảm bảo được chất lượng truyền tải đến từng học viên

Công nghệ, công cụ mới nhất

Chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đưa các công nghệ mới nhất mà thị trường đang có nhu cầu vào khoá học của mình. Từ đó đảm bảo được các học viên dễ dàng hoà nhập công việc ngay sau khoá đào tạo.

Những con số của trung tâm

5
Khoá học hiện có
160
Học viên đã đào tạo
30
Công ty tiếp nhận học viên

Các khoá học của chúng tôi

Kiểm thử cho người mới
Khóa học giúp bạn làm quen với công việc kiểm thử phần mềm cơ bản.
Tự tin tham gia ứng tuyển vào các công ty công nghệ thông tin.
Kiểm thử hiệu năng
Bổ sung kỹ năng kiểm thử hiệu năng từ công cụ Jmeter
Nâng cao kỹ năng của bản thân, sẵn sàng cho các yêu cầu mới từ công việc.
JavaScript cho tester
Chuẩn bị kỹ năng lập trình với JavaScript,
kỹ năng giúp bạn sẵn sàng cho khóa Cypress Automation
Cypress Automation
Nắm chắc kỹ năng kiểm thử tự động với framework Cypress
Một nền tảng phổ biến và phát triển nhanh trên thế giới
Crowded tester
Kiếm tiền từ nền tảng crowded testing, thêm một nguồn thu nhập cho bạn

Học viên nói gì