API Testing
Kỹ năng quan trọng của tester

Kỹ năng bắt buộc

Với mô hình thiết kế phần mềm hiện tại, kiểm thử API là một giai đoạn bát buộc phải có trong quá trình phát triển phần mềm, tester cũng phải có ký năng này

Làm quen với automation

Nếu bạn muốn bắt đầu làm quen với kiểm thử tự động, kiểm thử tự động ở tâng API dễ tiếp cận. Hãy thử bắt đầu kiểm thử tự động với Postman nhé

Làm quen với JS

Bạn sẽ được học thêm ngôn ngữ lập trình Java Script để có thể tạo được script auto trong Postman, đây cũng là ngôn ngữ phổ biến để thưc hiện web automation

Nội dung khoá học

Đây là các bài hoc trong khóa API testing với Postman

 • Giới thiệu khóa học
 • Khái niệm API
 • HTTP và mô hình client – server
 • Restful API
 • API Testing
 • Cài đặt và làm quen với Postman
 • Làm quen với công cụ Postman
 • Collection
 • API request
 • Variable
 • Postman script
 • Làm quen với JSON
 • Các kiến thức Javascript cho API Testing
 • Khai báo và làm việc với biến (variable)
 • Các kiểu dữ liệu trong Javascript
 • Mathematical operations
 • Code blocks & variable scopes
 • Function
 • Object
 • Array
 • Assertions trong Postman
 • Duyệt danh sách bằng vòng lặp: for, for – in, for – of
 • Cấu trúc rẽ nhánh if – else, switch – case
 • Thực hành viết test script
  Kiểm tra response status code
 • Kiểm tra response body
 • Kiểm tra kiểu dữ liệu
 • Kiểm tra case API trả về lỗi
 • Kiểm tra điều kiện biên
 • Quản lý requests và cách tái sử dụng test script
 • Setup variable trong Postman
 • Environments và cách import / export environment variable
 • Truyền dữ liệu qua các request thông qua variable
 • Lấy dữ liệu từ variable
 • Giới thiệu Chai assertion library
 • Postman collection runner
 • Run collection theo lịch trình
 • Làm quen với một số tools:
  – Postman CLI
  – Newman
  – Jenkins
 • Lên kịch bản test và workflow cho các request
 • Tạo dataset
 • Sử dụng data từ file
  File upload
 • Nắm các kiến thức authentication & authorization
  – Basic auth
  – OAuth2 flow
  – Form-based và session-based auth
 • JWT
 • Mock server
 • Tính năng collaboration trên Postman để làm việc với team
 • Hệ thống hóa kiến thức và làm các bài thực hành trên Postman
 • Kiểm tra và trao chứng chỉ

Các kỹ năng bạn sẽ có được khi tham gia khoá học

Với khóa học API testing với Postman bạn sẽ đạt được các kỹ năng sau

Quy trình đăng ký

Đăng ký khoá học

Chúng tôi sẽ ghi nhận đăng ký của học viên qua các kênh như webiste, facebook, Zalo.

Liên hệ tư vấn

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại ứng viên để tìm hiểu nguyện vọng và nhu cầu thực tế. Từ đó, sẽ có những chia sẻ phù hợp cho từng học viên.

Đăng ký và nộp học phí

Bạn sẽ được mời tới trụ sợ của IT Learn để ký các cam kết về đảm bảo đầu ra cũng như nhận các học liệu cho khoá học.

Hãy để lại thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ liên hệ lại với các bạn trong thời gian ngắn nhất

  Làm quen với giảng viên

  Anh Hòa
  Giảng viên
  Hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, 2 năm với kiểm thử tự đông API, hiện tại a Hòa đang là PM tại...

  Câu hỏi thường gặp

  Bạn cần có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm nói chung để có thể hiểu rõ hơn về API testing là gì.

  Trong suốt khóa học thời lượng thực hành sẽ chiếm phần lớn thời gian để bạn nắm chắc kỹ năng hơn.

  • Ban cần hoàn thành việc đóng học phí trước tối thiểu 1 tuần khi khoá học bắt đầu

  Khóa học sẽ được tổ chức offline tại trung tâm 442 Nguyễn Trãi, chúng tôi sẽ thông báo khi có lớp.

  Nếu bạn không tham gia được tại địa điểm trên, bạn hoàn toàn có thể tham gia online cùng với lớp, giảng viên sẽ tương tác với học viên cả online và offline

  Trong buổi học, chúng tôi sẽ hỗ trợ ghi hình bài giảng để bạn có thể tham khảo bất kỳ thời điểm nảo

  Trung tâm hỗ trợ bảo lưu và học lại không giới hạn cho các bạn đã tham gia khóa học.

  Chính sách học phí

  Chính sách học phí cơ bản

  - Giá khoá học: 1.800.000 VND
  - Áp dụng cho các bạn chưa từng học tập tại IT Learn.
  - Áp dụng cho các bạn chỉ tham gia 1 khóa API testing with Postman

  Chính sách giảm giá

  - Giảm 100k cho học viên đã học tại IT Learn
  - Giảm 100k cho mỗi bạn khi đi học nhóm từ 2 người
  - Giảm khi bạn đăng ký cùng khóa Performance testing, combo chỉ còn 3tr đòng cho 2 khóa học.