Được thành lập với tôn chỉ mang tới kiến thức từ thực tế làm việc tới những học viên của trung tâm. Qua đó giúp học viên nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với mong muốn của bản thân.

Đường dẫn khác

Bản quyền thuộc về IT Learn